Bunları Biliyor musunuz?

Yangın Nedir?

YANGIN: Yangın olması için öncelikle yanma olayının meydana gelmesi kuşkusuz gereklidir. Ancak herkesin bildiği gibi "her yanma olayı, bir yangın değildir. "O zaman yangın tanımına bir faktör daha eklemek gerekir ki o da "zincirleme reaksiyon" olarak adlandırılır. Yani yanma olayının yangına dönüşmesi için zincirleme reaksiyonu sağlayacak ortamın bulunması gereklidir.

Yangının çıkmasında en önemli faktör kıvılcım veya sıcaklıktır. Bu nedenle kolay alev alabilen maddelerin kullanıldığı ya da depolandığı yerler, kuşkusuz en çok tehlike arzeden sahalardır. Bu gibi yerlerdeki "sigara içilmez" işaretlerine riayet edilmesi çok önemlidir. Diğer sahalar ise toz ve çöplerin birikmesine izin verilen yerlerdir.

Kaliteli ve güvenilir yangın söndürme cihazları Kullanın... ürünlerimiz inceleyiniz

Yangının Sınıfları Nelerdir ?

A SINIFI YANGIN : Organik Maddeler (Kâgıt, odun, kumaş, çöp vb.) Yangınlarında Kor oluştururlar, bünyelerinde ısı tutarlar.

B SINIFI YANGIN : Parlayıcı Sıvılar (Katı ve Sıvı Yağlar, Boyalar, Benzin. vb.) Yangınlarında kor oluşturmazlar, bünyelerinde ısı tutmazlar. Yüzeyde yanarlar, buhar verdikleri sürece yanarlar.

C SINIFI YANGIN : Parlayıcı Gazlar (Metan, Propan, CO, H2 vb.) Yangınlarında kor oluşturmazlar, bünyelerinde ısı tutmazlar. Kaplarından çıktıkları sürece yanarlar.

D SINIFI YANGIN : Metaller (Mg, Al, U, P, Ti ve alaşımları vb. ) Yangınlarında yüksek ısı verirler.

Kaliteli ve güvenilir yangın söndürme cihazları Kullanın... ürünlerimiz inceleyiniz