KURU KİMYEVİ YANGIN SÖNDÜRME TOZLARI

Günümüzde varolan kuru kimyasal yangın söndürme maddelerinin, üretiminde kullanılan kimyasal maddeler, etkili oldukları yangın sınıflarına göre farklı kimyasal bileşimlerde olup, “BC”, “ABC”, “D” tipi olarak gruplandırılır. Bu maddelere akış ve suya dayanıklılık özelliklerini, arttırıcı ve muhafazayı kolaylaştırıcı çeşitli ilaveler karıştırılır.

Devamı...

ANKARA'DA YANGIN TÜPÜ VE KULLANIMI

1980 yılları ve öncesinde çok fazla bilinmeyen Yangın Söndürme Cihaz alımı ve dolum bakımlarının yapılması , Ankara’da 1980 den sonra Kurumlarında artmasıyla beraber yaygınlaşmaya başladı.Ankara’da seksenli yıllardan sonra (özellikle İhtilal den sonra) özel sektörde de artışların olması ,çok katlı yapı dönemine geçilmesi, yönetmeliklerin yaygınlaşması ve halktaki bilinçlenmenin artması ile birlikte Ankara’da yangın tüpü talebi hızla artış gösterdi.

Devamı...

ARAÇ YANGINLARI

Araçlar birçok nedenlerden dolayı yangına maruz kalırlar. En çok bilinen nedenler elektrik veya mekanik arızadan kaynaklanmaktadır. Keza araca yangınları kötü kazalar sonucunda da meydana gelmektedir. Şayet duman veya ateş görüyorsanız veya lastik,kablo veya plastik kokusu alıyorsanız hemen süratle yardım isteyin.

Devamı...

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YASASINA GÖRE YANGIN KONUSUNDA ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER

2010 Yılı verilerine göre 62.903 iş kazası ve meslek hastalığı gerçekleşmiş bu olaylar sonunda 1.454 çalışanımız hayatını kaybetmiş, iş kazası ve buna benzer olaylar neticesinde gayrisafi hasılamızın50milyar lirası kayıp olmuştur.

Devamı...

İŞLETMELERİN YANGIN GÜVENLİĞİ ve YANGIN YÖNETİMİ

İstanbul yangın ve diğer afet riskleri ile karşı karşıya kalan bir kenttir. İstanbul da yangın istatistiğine göre aşağıdaki gibi bir ivme göstermektedir. İstatistiki verilerden de anlaşıldığı üzere yangınlar ve itfai olaylar zaman içerisinde çeşit ve sayı bakımından artmaktadır.

Devamı...

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINI NEDEN KULLANMALIYIZ

Büyüklerimiz dikkat edin üç şey varki ihmale gelmez demiştir. Şayet ihmalkar davranırsanız faturası ağır olabilir diye yıllar önce uyarmışlar. Bunlar borç, hastalık ve yangındır. Bunları hafife alan insanların akıbetinin genelde üzücü olduğunu hepimiz görmekteyiz. Bilgi eksikliği nedeniyle üzücü olayların yaşanmaması için yangın söndürme cihazlarından bahsetmek yararlı olacaktır.

Devamı...

BİYOLOJİK SÖNDÜRÜCÜ KÖPÜKLÜLER

Son 5 yıl içerisinde hızla yaygınlaşmaya başlayan bu Avrupa Menşeli Söndürücüler, on yıllarda bizim ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır. Nedir bu Biolojik Kimyasal Söndürmeler?

Devamı...

DEPO YANGINLARININ ÖNLEYİCİLİĞİ

Depo yangınları, yangından koruma mühendisliği camiası için uzun zamandır özgün bir zorluk oluşturmaktadır. Raflarda depolama konfigürasyonu; pratik ekonomik ve verimli olmasına karşın, aynı zamanda geniş bir yüzey alanının üzerinde oldukça yüksekte bulunan çok miktarda yanıcı madde bulundurması nedeniyle, uğraşılması güç bir durum yaratır. (Mistök)

Devamı...

KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ DURUMUNDA YAPILACAKLAR !

Karbon monoksit zehirlenmesi, mutlaka hastanede tedavi edilmesi gereken bir durum olup, olası bir zehirlenmede, kişinin olay mahalinden uzaklaştırılması, temiz havaya çıkarılmasının sağlanması, hastanın sıcak sıcak tutulması, acil sağlık hizmetlerinin kullanılması, ambulans gelene kadar solunumu engelleyebilecek ağız ve burundaki kusmuk, balgam gibi maddelerin temizlenmesi, hastanın battaniyeye sarılarak vücut ısısının korunması ve en yakın sağlık kurumuna başvurulması gerekmektedir.

Devamı...

KATI YAKIT KULLANAN TİCARİ MUTFAKLARDA YANGIN TEHLİKESİ

Yürürlükteki kurallar ve standartların Tip 1 davlumbazı, duman ve yağ çıkartan pişirme işlemleri için otomatik yangın söndürme sistemlerini belirtmelerine rağmen, son yangın raporları katı yakıt-genellikle odun-kullanan mutfaklardan gelen yangın tehlikelerinin genel olarak ticari mutfak tasarımcıları, mühendisleri ve kullanıcılarınca tam olarak anlaşılmadığını işaret etmektedir.

Devamı...

SOBADA KÖMÜR YAKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?

Değerli müşterilerimiz; siz ve ailenizin hayatı güvende mi? Hiç kuşkusuz hiçbir şey sizin ve ailenizin hayatından önemli değildir. Basından takip ediyoruz, televizyonda seyrediyor, radyodan dinliyoruz. Her kış yüzlerce vatandaşımız sobadan çıkan karbon monoksit gazı zehirlenmesinden dolayı ya hastanelik oluyor ya da hayatını kaybediyor. Gaz zehirlenmelerinde karbon monoksit gazı zehirlenmesi dünyada ilk sırayı almaktadır. (Mistök Yangın)

Devamı...