KURU KİMYEVİ YANGIN SÖNDÜRME TOZLARI

Günümüzde varolan kuru kimyasal yangın söndürme maddelerinin, üretiminde kullanılan kimyasal maddeler, etkili oldukları yangın sınıflarına göre farklı kimyasal bileşimlerde olup, “BC”, “ABC”, “D” tipi olarak gruplandırılır. Bu maddelere akış ve suya dayanıklılık özelliklerini, arttırıcı ve muhafazayı kolaylaştırıcı çeşitli ilaveler karıştırılır. Kuru kimyevi tozlar, düşük ve normal sıcaklıklarda kararlı bir maddedir. Ancak yüksek sıcaklıklarda bazı ilaveler eriyip yapışkanlığa neden olacağından, muhafaza sıcaklığının 50 °C’yi aşmaması tavsiye edilir. Yangın sıcaklıklarında, kuru kimyasal toz içindeki aktif maddeler, söndürme görevlerini yaparken bozunmaya uğrarlar. Kuru kimyevi toz parçacıkları 10-75m boyutlarında olabilirler. Parçacık boyutu, söndürme kapasitesi üzerinde oldukça etkilidir ve bu yüzden parçacık boyutu, ortalama 40 m ‘da en iyi sonuç elde edilir.

Kuru Kimyevi Tozların Söndürme Özellikleri :
1.Boğma etkisi : Kimyasal yapıları amonyum fosfat esaslıdır. Erime noktası düşük olan, ( 150 - 180°C ) bu tozların alev ile temasında meydana gelen metafosfork asit ( HPO3 ), katı yüzeyler üzerinde camsı bir tabaka meydana getirmekte ve korlu yanan, ( A ) sınıfı yangınlarda, Oksijen ile teması kesmektedir.
2. Soğutma etkisi : Kuru kimyevi tozun soğutucu etkisi, yangınları çabuk söndürmesinin önemli nedenlerinden biri değildir. Ancak kuru kimyevi tozları dekompoze etmek için gerekli ısı enerjisi, maddelerin söndürme yetenekleri ile oldukça ilgilidir. Sonuç olarak, maddenin kimyasal aktif hale gelebilmesi için, bütün kuru kimyevi maddeler ısıya duyarlı olmalı, yani ısıyı yutmalıdır.
3. Radyasyon Yalıtımı : Kuru Kimyevi tozun püskürtülmesi, alev ile yakıt arasında bir toz bulutu meydana getirir. Bu bulut, yakıtı alev tarafından yayılan sıcaklığa karşı bir ölçüde yalıtır.
4. Zincir kırma reaksiyonu : Kuru kimyevi tozların, yangın söndürücü özellikleri, büyük oranda, zincir kırma reaksiyonuna bağlıdır. Zincirleme yanma reaksiyonuna göre, yanan bölge içinde serbest radikaller vardır ve yanmanın devam etmesi için, bunların birbirleriyle reaksiyona girmeleri gereklidir. Ateş üzerine kuru kimyevi tozların dökülmesi, reaktif parçacıkların birleşmesine ve zincirleme yanma reaksiyonu sürdürmelerine engel olur. NaHCO3 + ısı CO2 + OH + Na OH + H (aktif) H2O Na + H (aktif) NaH OH (aktif) + NaH Na + H2O
Yukarıdaki kimyasal eşitlikte görüldüğü gibi , zincirleme tepkimelerin sonucunda yangın ortamında oluşan OH ve H gibi aktif parçacıklar su buharına dönüşmektedir.

Kuru Kimyevi Tozlar ile İlgili Genel Özellikler :
Kuru kimyevi tozlar kimyasal yapıları nedeniyle nem çekici özelliktedir. Halbuki bu tozların depolanma sırasında ve söndürme cihazları içinde en az 5 yıl bozulmadan kalması gerekir. Bu amaçla; kullanılan hammaddeler kimyasal ve fiziksel işlemlere tabi tutularak gerekli katkı maddeleri ilave edilir ve özel formülasyonlar ile kuru toz imal edilir.
Kuru kimyevi tozlar, temel olarak parlayıcı sıvı yangınlarında kullanılır. Elektriksel olarak yalıtkan olduklarından, enerjili elektrik donanımı ilgilendiren parlayıcı sıvı yangınlarında da etkilidirler. Fakat kirletici özelliği nedeniyle elektronik cihaz, hassas makina ve motor yangınlarında tercih edilmezler. Daha çok açık saha yangınlarında ve fabrikaların hassas makina ve elektrikli cihaz bulunmayan bölümlerinde kullanılır.
Kuru kimyevi tozlar, yangını çok kısa sürede söndürdüğü için yanıcı maddelerdeki yüzeysel yangınlarda da (A sınıfı) kullanılır.
Kuru kimyevi tozun diğer bir özelliğide tane büyüklüğüdür. Tane büyüklüğünün yeterli yüzey kaplayıcı ve uygun püskürtme mesafesini sağlayıcı irilikte olması gerekir. Ortalama tane iriliğinin 40m olması idealdir. Çok ince toz uzak mesafelere püskürtülemez. Fakat çok iri tozunda örtücülüğü azdır.
Kuru bir ortamda metaller ve alaşımlar üzerinde aşındırıcı etkiye sahip değildir. Fakat tuz yapısı yüzünden, söndürme işleminden sonra metallerin temizlenmesi tavsiye edilir.
Kuru kimyevi tozlar, kum gibi aşındırıcı etkiye sahip değildir. Yağlı yüzeylerde uzun süre bekletildiğinde yağlı yüzeylerin bozulmasına yol açar. Bu yüzden kullanımdan sonra bu yüzeylerin temizlenmesinde fayda vardır.
Kuru kimyevi yangın söndürme tozları, normal taşıma ve kullanım koşullarında hiçbir zehirleyici etki göstermez. Bununla beraber dolum ortamının havadar olması tavsiye edilir. Gözlerde ve solunduğunda burun mukozasında iritasyona neden olur. Bu kalıcı ve ciddi bir durum değildir.
Kuru kimyevi yangın söndürme tozları; yanıcı sıvıların yüzeyinde kararlı bir atmosfer oluşturmaz. Sonuç olarak, sıcak metal yüzeyler yada devam eden elektrik arkları varsa yangın yeniden başlar.
Normal kimyevi yangın söndürme tozları, yüzeyin altına nüfuz etmiş yangınlar da etkili değildir. Ayrıca kendi oksijenini kendisi sağlayan maddelerde çıkan yangınlarıda söndürmez.
Kuru kimyevi yangın söndürme tozunun kaptan boşalması ve püskürtülmesi Karbondioksit veya azot gibi inert gaz basıncı ile sağlanır.
Kuru kimyevi yangın söndürme tozlarından ABC tozu ile BC tozu hiçbir zaman birbiriyle karıştırılmamalıdır. Karıştırmak tehlikelidir. Bu konuya çok dikkat edilmelidir.
Kuru kimyevi yangın söndürme toz tipleri ;
Kuru Kimyevi Yangın Söndürme Tozları, BC Sınıfı , ABC Sınıfı , D Sınıfı Yangınlarda etkili olarak kullanılmak amacı ile üç değişik tipte üretilmektedirler.
B ve C SINIFI Yangınlarda etkili olan, Kuru Toz Tipleri · Sodyum bi karbonat esaslı · Potasyum bi karbonat esaslı · Potasyum sülfat esaslı · Potasyum klorid esaslı · Potasyum sülfat + kalsiyumkarbonat esaslı
A B C SINIFI Yangınlarda etkili olan, Kuru Toz Tipleri · Monoamonyumfosfat ( MAP ) esaslı
D SINIFI Hafif Metal Yangınlarında etkili olan, Kuru Toz Tipleri · Alkali kloridler ( Sodyum Klorür, Potasyum Klorür ) · Alkali Boratlar gibi çeşitli Kuru Kimyevi Yangın Söndürme Tozları üretilmekte ve Seyyar ve Arabalı Söndürücülerde ve Merkezi Söndürme Sistemlerinde, yangın söndürme ajanı olarak kullanılmaktadırlar.

HALOKARBONLU
Seyyar Söndürücüler
Halon 1211 alternatifi, halokarbonlu seyyar söndürücüler, A B ve C sınıfı yangın risklerinin mevcut olduğu ortamlar için uygundur. Çevre dostu HCFC gaz karışımı ile üretilmiş ve halojenlendirilmiş hidrokarbonlar, ozon tabakasına zarar vermeyen (CLEAN AGENT) yangın söndürme ajanlarıdır. Halokarbonların ortak özellikleri çok yüksek soğutucu etkiye sahip olmaları ve boşaltıldıkları ortamlarda kimyasal reaksiyon yanma zincirini kırarak yangını en etkili ve süratli şekilde söndürmeleridir. Kapalı ortamlarda kullanımları etkin olup, özellikle elektronik cihazların ve ekonomik değeri yüksek varlıkların yangın korumasında kullanılırlar. Boşaldıkları ortamda herhangi bir kalıntı bırakmazlar. Sürekli basınçlı modeller Yüksek yangın sınıfı ve söndürme etkili HCFC Uluslar arası yangın otoritelerince onaylanıp kabul görmüş sertifikalı HCFC gaz dolumu ve güvenilirlilik test raporu
ÖZELLİKLERİ
Özel alaşımlı sıvama gövde
Yüksek kalitede koruyucu boya
Uluslar arası standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları
Emniyet ventilli prinç vana
Ergonomik ve güvenli dizayn
Özel tasarım HCFC püskürtme nozulu
Montaj ve kullanım kolaylığı
TS 862 – EN 3 onaylı
Avrupa standartlarında
2 yıl garantili
Satış sonrası peryodik bakım, servis ve yeniden dolum hizmetleri
TÜV DIN EN ISO 9001 kalite güvencesi kapasite tip dolu ağırlık söndürme maddesi çalışma basıncı boşalma süresi püskürtme uzaklığı sıcaklık aralığı yükseklik çap 1 kg sürekli basınçlı 2,6 kg HCFC 17 bar 6 sn 3 m -20°C/+60°C 315 mm 88 mm 2 kg sürekli basınçlı 4,2 kg HCFC 17 bar 7 sn 4 m -20°C/+60°C 395 mm 110 mm 4 kg dıştan kartuşlu 8,25 kg HCFC 17 bar 8 sn 4 m -20°C/+60°C 505 mm 150 mm 6 kg dıştan kartuşlu 10,8 kg HCFC 17 bar 10 sn 4 m -20°C/+60°C 595 mm 150 mm

SEYYAR KÖPÜK
Yangın Söndürücüleri
Köpük konsantrasyonlu seyyar söndürücüler, A ve B sınıfı yangın risklerinin mevcut olduğu ortamlar için uygundur. Çok amaçlı AFFF tipi köpükler, özellikle B sınıfı yangınlara müdahalelerde etkin olarak kullanılır. Köpükler, yanan maddenin yüzeyini kaplayarak oksijen ile temasını keser ve yanma ısısını düşürerek soğutucu etki yapar. Ortama zarar vermeden temizlenebilir. Bu grup söndürücüler, 3,5 kw elektrik iletkenlik testini geçmiştir.
· 6 lt. 9 lt. sürekli basınçlı modeller
· 6 lt. 9 lt. kartuşlu modeller
· 9 lt. paslanmaz çelik (INOX) gövde seçeneği
· 50 lt. arabalı sürekli basınçlı tüpler.
· Köpük konsantrasyonu için opsiyonel seçenekler mevcuttur.
Etkili olduğu yangın sınıfları:
A (Korlu yangınlar. Tahta, Kağıt, Plastik, Yün, İplik vb.)
B (Akaryakıt, Kimyevi Maddeler, Solventler)
Özel alaşımlı sıvama gövde
Yüksek kalitede koruyucu boya
Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması
Uluslararası standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları
Emniyet ventilli prinç vana
Ergonomik ve güvenli dizayn
Özel tasarım köpük yapıcı püskürtme nozulu
Montaj ve kullanım kolaylığı
TS 862 – EN 3 onaylı
Avrupa standartlarında
2 yıl garanti
Satış sonrası periyodik bakım, servis ve yeniden dolum hizmetleri
TÜV DIN EN ISO 9001 kalite güvencesi kapasite tip dolu ağırlık söndürme maddesi çalışma basıncı boşalma süresi püskürtme uzaklığı sıcaklık aralığı yükseklik çap 6 lt sürekli basınçlı 11 kg su + %6 AFFF köpük 17 bar 36 sn 4-6 m 0°C/+60°C 500 mm 190 mm 9 lt sürekli basınçlı 12,5 kg su + %6 AFFF köpük 17 bar 53 sn 6-8 m 0°C/+60°C 570 mm 190 mm 6 lt dıştan kartuşlu 14,5 kg su + %6 AFFF köpük 17 bar 32 sn 4-6 m 0°C/+60°C 500 mm 190 mm 9 lt dıştan kartuşlu 16 kg su + %6 AFFF köpük 17 bar 49 sn 6-8 m 0°C/+60°C 570 mm 190 mm 9 lt sürekli basınçlı 17 kg su + %6 AFFF köpük 17 bar 53 sn 6-8 m 0°C/+60°C 570 mm 190 mm 12 lt sürekli basınçlı 18,5 kg su + %6 AFFF köpük 17 bar 64 sn 6-8 m 0°C/+60°C 635 mm 190 mm 9 lt dıştan kartuşlu 20 kg su + %6 AFFF köpük 17 bar 49 sn 6-8 m 0°C/+60°C 570 mm 190 mm 12 lt dıştan kartuşlu 21,5 kg su + %6 AFFF köpük 17 bar 60 sn 6-8 m 0°C/+60°C 635 mm 190 mm 50 lt dıştan kartuşlu 50 kg su + %6 AFFF köpük 17 bar 60 sn 6-8 m 0°C/+60°C 635 mm 190 mm

KARBONDİOKSİTLİ CO2
Seyyar Söndürücüler
Karbondioksit gazlı seyyar söndürücüler, BC sınıfı, özellikle parlayabilir sıvılar ve elektrik tehlikelerini de kapsayan yangın riskleri için uygundur. Karbondioksit, elektronik malzemelere zarar vermez, modern ofisler, elektrik riskleri, yağ ve solventler gibi sıvıların tutuşmasından meydana gelen yangınlara müdahalede etkilidir. Söndürmeden sonra ortamda hiçbir kalıntı bırakmaz. % 99.9 saflıkta karbondioksit, kendinden basınçlı bir gazdır, son derece yüksek soğutucu etkiye sahip olan karbondioksit, ortamdaki oksijen miktarını düşürerek kimyasal zincirleme yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlar. Kapalı alanlarda etkili bir söndürme aracıdır..

Özellikleri
Havadan ağırdır, renksiz ve kokusuzdur, atmosferik basınçta katı hale dönüştürülebilir, basınç altında ise sıvı olarak bulunur. Kimyasal olarak asidiktir. Suda çözünebilir, yanmayı desteklemez
Karbondioksitli söndürücüler:250 bar test basıncında özel alaşımlı dikişsiz çelik çekme silindir gövde.
Hortumlu veya mekanik kollu püskürtme lansı opsiyonel seçenekleri Kapasite Dolu Ağırlık Söndürme Maddesi Boşalma Süresi Sıcaklık Aralığı Yükseklik Çap 2 kg 7,2 kg CO2 36 sn 0°C/+60°C 500 mm 190 mm 5 kg 12,5 kg CO2 53 sn 0°C/+60°C 570 mm 190 mm

OTOMATİK SİSTEM
YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ
Otomatik Sistem yangın söndürme tüplerimizde; 2,4,6,12 kg'lık çeşitlerimiz bulunmaktadır.
Kullanım Alanları: Bilgi işlem merkezleri, arşivler, depolar, sanayi mutfakları, enerji santralleri v.s.
Çalışma: Ortamdaki ısı yüksekliğinde otomatik olarak 68 C 0 de olarak devreye girerek, 3m2 lik alanlarda kesin etkilidir.
Teknik Özellikleri: Otomatik Sistem yangın söndürme tüpleri; Yangın türü ve risk analizi sonucunda tercihen, ABC Kuru Kimyevi Tozlu, Halokarbonlu, Köpüklü, Sulu Maddeler için kullanılabilir. Sistem manometreli olup, duvara ve tavana askı tertibatlıdır.
Çalışma Süresi: 10 Saniye
Etkinlik Alanı: 3 m2 6 kg
İtici Gaz: Azot Gazı

OTOMATİK SİSTEM YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri
FM 200 (HFC 227 ea) Gazlı Söndürme Sistemleri
NAF S III - NAF S 125 Gazlı Söndürme Sistemleri
Köpüklü Söndürme Sistemleri
Sulu Söndürme Sistemleri
Kuru Kimyevi Tozlu Söndürme Sistemleri