KATI YAKIT KULLANAN TİCARİ MUTFAKLARDA YANGIN TEHLİKESİ

Yürürlükteki kurallar ve standartların Tip 1 davlumbazı, duman ve yağ çıkartan pişirme işlemleri için otomatik yangın söndürme sistemlerini belirtmelerine rağmen, son yangın raporları katı yakıt-genellikle odun-kullanan mutfaklardan gelen yangın tehlikelerinin genel olarak ticari mutfak tasarımcıları, mühendisleri ve kullanıcılarınca tam olarak anlaşılmadığını işaret etmektedir.

Burada elde edilen önemli bir bulgu katı yakıt kullanarak yapılan pişirmenin genellikle egzoz sistemlerinde yanıcı krenozot birikmesine neden olduğu ve klasik yangın söndürme sistemlerinin bazı durumlarda krezot birikiminden kaynaklanan yangınları söndürmediğidir. Katı yakıt kullanarak yemek pişirme restoranlarda giderek artan bir şekilde kullanıldığından bununla ilgili yangın riskleri de artmaktadır. Özenli bir tasarım, daha sağlam bir konstrüksiyon, kural ve standartlara tam uyum, en gelişmiş yangın söndürme sistemleri ve diğer koruyucu önlemleri gerektirir. (Yangın Söndürme)

Ticari mutfaklarda hayvansal yağların yakıt olarak rolü gayet iyi bilinmektedir. Katı yakıt olarak odun ateşinde pişirme, davlumbaz ve egzoz kanallarında ilave yakıt olarak krezot birikimlerinin toplanmasına neden olur. Krezot odun yakan şöminelerin üzerinde yer alan, konut bacalarında yangına neden olma tehlikesiyle tanınmaktadır. Ve bu aynı zamanda restoran yangınlarının da giderek artan bir nedenidir.

Peki Krezot Nedir?
Online kaynak “InspectApedia”ya göre krezot; siyah, yağlı ağaç katranı yoğuşuğudur. bu yoğunluk odun yakılması durumunda bacaların içinde ve atık gaz yollarında meydana gelir. Krezot katranı bacanın içine buhar olarak taşınır fakat, bu krezot katranı buharı duman bacanın üst kısımlarına ve dışarı çıkan atık gaz yoluna doğru taşındıkça bacanın soğuk kısımlarında yoğunlaşır.
Krezot birikintileri soğudukça parlak siyah bir yüzey katmanı olacak şekilde sertleşir ve özellikler eğer krezot birikintileri uzun süre temizlenmeden kalmışlarsa çıkartılmaları zorlaşır. Krezot baca yüzeylerinde yerinden çıkartılana kadar kalacak ve birikmeye devam edecektir. Bir kez tutuşursa, krezot birikintileri çok yüksek sıcaklıkta yanarlar. Sıcaklığın büyüklüğü yanmakta olan krezotun bir pasajda yanan krezot miktarına bağlıdır. Yangın yük treni sesine benzer bir sesle meydana gelir. Bu nedenle, katı yakıt kullanarak yemek pişirme ticari mutfak davlumbaz ve egzoz kanallarına, buralarda mevcut olan hayvani yağlara ek olarak yanıcı bir yakıt kaynağı olan krezot ilave eder. Egzoz kanalalarında krezot ve yağın birleşiminin tutuşacağı ve tek olarak krezottan daha yüksek sıcaklık çıkartarak yanacağı kabul edilmektedir.

Yüksek Riski Olan Katı Yakıtlı Pişirmeden Kaynaklanan Son yangınlar
Katı yakıt kullanan pişirmeyle ilgili yangın raporları krezotun riski arttırdığını göstermektedir. Şaşırtıcı olan ise klasik yangın söndürme sistemlerinin davlumbaz ve egzoz kanallarında kreozot ile ilgili yangını algılamadığı veya söndürmediği raporlarının gelmesidir. Aşağıda üç adet son zamanlarda meydana gelen katı yakıt kullanarak yapılan pişirmeden kaynaklanan ve tehlike konularının vurgulandığı yangınlar aşağıdaki gibidir;
· Odun ateşi kullanan lokantanın ocağı üzerinde kanal yangını
· Egzoz kanalında yangın
· Tuğla pizza fırınından kaynaklanan yangın

Davlumbaz ve kanal Temizliği
Yağları ortadan kaldırmak için yapılana egzoz sistemi temizliği kreozot birikintilerini ortadan kaldırmak için yeterli olmayabilir. Mal sahipleri ve davlumbaz temizleyicileri katı yakıt kullanarak yapılan pişirmeden kaynaklanan yangın tehlikesinin azaltılması için çok daha sık ve etkin temizlik yapılmasına ihtiyaç olduğunun önemini anlamalıdır. (Davlumbaz Söndürme Sistemi)

Yanıcı maddelere olan yakınlık
Ticari ve endüstriyel mutfak yangınları üzerine yapılan araştırmalar sıklıkla yanıcı inşaat malzemelerine olana yakınlıkla ilgili kural ve standartların gerektirdiği şartlara uyulmadığını göstermektedir. Bu şartlara kesin bir şekilde uyulması tüm ticari ve endüstriyel mutfak tesisleri için gereklidir, hatta bu şartlar katı yakıt kullanan mutfaklar ve yağa ilave olarak yüksek yanıcı özelliği olan kreozot tehlikesinin yüksek olduğu yerler için daha da gereklidir.

Öğrenim Hedefleri
· Krezot birikintilerinin özellikle ve bu birikintilerle ilgili ticari mutfakların egzoz davlumbazları ve kanalarındaki yangın tehlikesinin anlaşılması.
· Krezot ve yağ yangınlarıyla ilgili konuların algılanması ve yangınların bastırılmasındaki benzerliklerin tanımlanması.
· Daha iyi yangın algılaması ve yeni teknolojiler kullanılarak bastırılması, gelişmiş cihazlar, yangın söndürücü ve önleyici cihazların yürürlükteki kurallar ve standartlarla uyumu hakkında önerilen bilinmesi ve kullanıcı/mal sahibi uygulamaları (Davlumbaz Söndürme)