ANKARA'DA YANGIN TÜPÜ VE KULLANIMI

1980 yılları ve öncesinde çok fazla bilinmeyen Yangın Söndürme Cihaz alımı ve dolum bakımlarının yapılması, Ankara’da 1980 den sonra Kurumlarında artmasıyla beraber yaygınlaşmaya başladı.Ankara’da seksenli yıllardan sonra (özellikle İhtilal den sonra) özel sektörde de artışların olması ,çok katlı yapı dönemine geçilmesi, yönetmeliklerin yaygınlaşması ve halktaki bilinçlenmenin artması ile birlikte Ankara’da yangın tüpü talebi hızla artış gösterdi. Kurumların Bakanlıklarda çok katlı oluşuma gitmesi ve yeni binaların oluşumu bu Ankara’daki yangın tüpü talebini tetikledi.Ayrıca artan trafik ve araç sayısı da oto cihazlarındaki artışı getirmiştir.

1990 yılında Ankara’da yangın tüpü dolum bakım ve üretimde TSE ‘nin yeni standartlar getirmesi ile kalite ve yangın tüpüne olan ihtiyaç hızla artmaya başladı.Zorunluluk ve yaptırımlar, Bayındırlık Bakanlığının çıkarttığı yeni yönetmeliklerle Avrupa standartlarına ulaşılma meğili yangın ile mücadelede meyvelerini vermeye başladı.

Ankara’da 1990 da çıkan bir çok büyük yangınlarda Ankara İtfaiyesi ve Ankara yangın tüpçüleri başarı sergiledi.Özellikle Siteler Sanayisinde küçük ve büyük çaplı yangınlar ,Ankara’da manuel yangın tüpleri ile söndürülerek başarı sağladı.Yiba Çarşısının yanmasından sonra Sanayi kuruluşları ve küçük esnaf Belediyenin de kontrolü ile %80 oranında Ankara’da yangın tüpüne kavuştu. 2000 li yıllara gelindiğinde Ankara’da yapı ve inşaat sektörü hızla gelişme gösterdiğinden yangın tüpü ve yangın dolaplarına talepler hızla artmıştır.Artan taleplere göre yangın söndürme firmalarının üretimleri artış göstermiştir.Bu artan talepler ile beraber Ankara’da oturmakta olan kalite, uzak doğu mallarının piyasaya sürülmesi ile hızla düşüş göstermiştir. Tüketicilerde yangın önleme ve tedbir olanakları artarken , olumsuz ürün yönlendirmeleri Ankara’da oluşabilecek yangın risklerini azaltacağı yerde (uygun olmayan ürünler ile ) artıracak duruma getirebilmektedir.

Ankara üretici firması olarak Ankara’da üretilen yangın söndürme cihazlarının tüketici tarafından tercih edilmesinde şu etkenlere dikkat edilmesini isteriz.
Yangın söndürme cihazı alınan yerin standart bir esnaf olmalıdır.
Yangın söndürme cihazı üzerinde TSE ve CE kabartma işareti olup olmadığı bakılmalıdır.
Yangın söndürme cihazlarının standart belgeleri ,marka uygunluğuna göre istenmelidir.
Yangın söndürme cihaz mühür ve manometresi ( yeşilde olmalı ) kontrol edilmelidir.
Yangın söndürme cihazı içine konulan tozun standart belgesi istenmeli
Yangın söndürme cihaz standartlarına göre bir 6 Kg (iş yeri cihazı) yangın söndürme cihazının toplam ağırlığı “9 kg” gelmelidir.Aksine rağbet edilmemelidir.
Çoklu yangın söndürme cihazı alınırsa ( en az 10 adet olursa ) mutlaka “Yangın Eğitimi” uygulamalı ve teorik olarak firmadan istenmelidir.Bu eğitim sayesinde hem yangın tüpünü deneyecekler hem de nasıl kullanıldığını öğreneceklerdir. Satış sonrası hizmet alınması gereklidir.Bu konuda taahhütname yada irsaliye üzerine not düşürülmelidir. Yangın Söndürme cihaz kullanma talimatları ve askı aparatları istenmelidir. Yangın söndürme cihazları ile ilgili garanti koşulları öğrenilmelidir.Şu anki yönetmelikte yangın söndürme cihazları 4 yıl garantili ( cihaz gövdesi,yedek parça ve kimyevi toz) ,yılda bir sefer tüketici tarafında bakım,kontrol ve dolum yaptırmaları zorunludur.

Ankara ‘da yangın tüplerinin bulunması ve ilk müdahalede söndürme aracı olarak kullanılması ,olası büyük yangınların önüne geçilmesinde YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA ve onu üreten firmalara büyük sorumluluk ve mesuliyet yüklemektedir.Bu sorumluluk üreten firmalara ait olduğu gibi bilinçli tüketicilere de ,2020 hedefindeki bir Türkiye ve başkent Ankaralılara büyük roller düşürmektedir.


MİSTÖK YANGIN SÖNDÜRME
Üretim ve Teknik Böl.
Ahmet TUNÇAY