DEPO YANGINLARININ ÖNLEYİCİLİĞİ

Depo yangınları, yangından koruma mühendisliği camiası için uzun zamandır özgün bir zorluk oluşturmaktadır. Raflarda depolama konfigürasyonu; pratik ekonomik ve verimli olmasına karşın, aynı zamanda geniş bir yüzey alanının üzerinde oldukça yüksekte bulunan çok miktarda yanıcı madde bulundurması nedeniyle, uğraşılması güç bir durum yaratır. (Mistök)

Depolardaki saklama konfigürasyonlarını korumak için izlenen genel yaklaşım önleme olmaktadır. Yangını söndürme ya da izole etmek için gerekli olan önleme parametrelerinin tasarımı için mal sınıflaması kullanılmaktadır. Mal sınıflandırılmasında, uygun yangın önleme sistemleriyle standardize edilmiş mallar üzerinde yapılan tam ölçekli testler, depolanmış malların korunması ya da yangınların söndürülmesi için kabul edilebilir ölçütler ortaya koymuştur.

Bu standartların uygulaması ve süregelen gelişmesi depo yangınlarının sayısını büyük ölçüde düşürmüşken, 1980’de bir yılda gerçekleşen 4,700 yangından, 2011’de 1,200 yangına düşmüştür. Doğrudan mala gelen, hasarın değeri benzer bir düşüş göstermemiştir. 2007 ve 2011 arasındaki depo yangınlarının hala ayda ortalama 16 milyon dolarlık maliyeti bulunmaktadır. Depolama tesisleri daha geniş ve uzun hale geldikçe, tüm olası senoryalar için olan geniş ölçekli testlerin uygulanabilirliği de artan derecede kullanışsız hale gelmiştir. Daha küçük ölçekli test sonuçlarıyla yeni, farklı mallar için bilinen, ilgili koruma olanlarından uygun korumayı belirleyecek bazı araçlar geliştirilmelidir. Ne yazık ki, gerçek dünyada depolanan malların boyutsal ve yapısal karmaşıklığı, zorlu bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Titizlikle hazırlanmış bir yaklaşım bilgisayar destekli akışkanlar dinamiğinin tam ölçekli deneylerle karşılaştırıp, doğruluğunun incelenmesini içermektedir. (Standartlara Uygun Söndürücü)

Bu yaklaşıma bağlı maliyetleri (gerçeğe ve simülasyona göre) sistematik olarak azaltma ümidiyle, sanayi şimdiden bu yönde önemli aşama kaydetti. Özellikle FM Global’de; buna rağmen modellerde kullanılacak mal karışımının ne olacağı henüz belirlenmiş değildir.

Bu çalışma, SFPE Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından finanse edilmekte olup, farklı depo mallarının yanıcılığını (yanma derecesi, alevin yayılma oranı vb. dahil) saptamak için bir metot geliştirerek, bu sorunu çözmek için ilk adımı atmayı amaçlamaktadır. (Mistök Söndürücü)

Esas itibariyle depo yangınını meydana getiren öğelere bakılarak sadece yangın tehlikesi için bir yangın önleme sistemi değil, aynı zamanda gelecekte yangın tehlikesini önleme sistemini uygun şekilde değiştirmek mümkün olabilir. Bu yaklaşımlar depolanan malların sıkı kontrolünü gerektirebilir, mümkün olan her yerde bu tip kullanışlar mevcuttur. Tam ölçekli test etme, bu konseptleri en sonunda geçerli kılmak için gerekli olabilir. Buna rağmen, ileri modelleme ve anlama ile depolama kullanım şekilleriyle ilgili önemli değişiklikler için bir fırsat olacaktır.