• Mistök Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
  • MMistök Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
  • MMistök Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
  • MMistök Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
  • MMistök Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
  • MMistök Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

Algılama ve Uyarı Sistemleri


Yangın algılama ve uyarı sistemleri yangınla mücadelenin en önemli aşamasıdır. Yangın algılama ve erken uyarı sistemleri, yangının etkin bir şekilde kontrol altına alınması gereken ilk dakikalarında, tehlikenin algılanmasını sağlayıp ilk müdahale aşamasını hızlandırarak can ve mal kaybını önlemek için kurulurlar .

Genel olarak erken uyarı sistemleri, yangının üç karakteristik özelliği olan duman, ısı ve alevden birini veya birkaçını algılayarak çalışır. Yangının duman, ısı ve alev özelliklerini algılamak için üretilmiş değişik dedektör tipleri mevcuttur.

Ancak bunlar tek başlarına yeterli olmayabilir ve bir arada kullanılmaları gerekebilir. Yangın ihbar sistemleri, dedektörlerinden aldığı yangın alarmını yorumlayarak çıkışlarını (söndürme sistemi, siren, telefon hattı vs.) aktif hale getiren sistemlerdir.

Yangın algılama ve uyarı sistemleri uygulanış şekilleri itibari ile aşağıdaki gibidir;
* Analog Adresli İhbar Sistemleri
* Kablosuz Yangın Sistemleri
* onvansiyonel İhbar Sistemleri
* Termal Kameralı Yangın Algılama Sistemleri

Yangın algılama sistemin üç temel işlevi vardır:
1- Bilgilendirme
2- Yetkili mercilere yönlendirme
3- Söndürme sistemini aktif duruma getirme


UYGULAMA VE ÖZELLİKLERİ

* Binada ilgili bölgeye ait havalandırma santrallerinin durdurulması
* Acil anons sisteminin devreye girmesi
* Duman tahliye sisteminin devreye girmesi
* Yangın / Duman damperlerinin yönetilmesi
* Çeşitli yangın bölgeleri arasındaki koruyucu kapıların kapatılması
* Ana merdiven holündeki ve yangın merdivenlerindeki basınçlandırma fanlarının devreye girmesi
* Bina asansörlerinin ilgili katlara yönlendirilmesi
* Merkezi acil aydınlatma sisteminin devreye girmesi
* Gaz kesme sisteminin devreye girmesi
* Söndürme sistemlerinin devreye girmesi
* En yakın itfaiye merkezine ve diğer yetkili birimlere sesli mesaj, SMS veya e-mail ile alarm ve hata sinyalinin gönderilmesi