• Mistök Yangın Söndürme Tozları
  • Mistök Yangın Söndürme Tozları
  • Mistök Yangın Söndürme Tozları

Yangın Söndürme Tozları

D METAL TOZU

GENEL ÖZELLİKLER

D sınıfı metal yangınlarına müdahale için geliştirilmiş söndürme tozlarıdır. Genel olarak nemleşmeyi giderici silikatlar katılmış Sodyum Klorür (NaCl) (sofra tuzu) kullanılmaktadır. Bunun dışında KCl, BaCl2, Sodyumbikarbonat, Magnezyum oksit ve benzerleri etkili diğer bazı maddeler de kullanılır.

Dikey lityum yüzeyleri için bakır bazlı toz, magnezyum için grafit bazlı toz, sodyum, potasyum ve sodyum-potasyum alaşımlarının yangınlarında sodyum klörür’ün olumsuz paslanma etkisine karşı alternatif olarak sodyum karbonat bazlı söndürme maddeleri de kullanılmaktadır.

D tozları kimyasal tepkime yapmayıp fiziksel etki ile yanan metalleri havanın oksijeninden tecrit ederek boğucu etki yapmaktadırlar. Boğma yapıldıktan sonra soğuması beklenmelidir.